Regulamin sprzedaży

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia sprzedaży drogą elektroniczną w serwisie pomocelogopedyczne.centrumgloska.pl

Definicja pojęć:

Sprzedawca – Centrum Logopedyczne „Głoska”. Katarzyna Czyżycka z siedzibą w Staszowie przy ul. Gen. M. Langiewicza 1/15, 28-200 Staszów, NIP: 9452028059, REGON: 260630260.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Serwis – witryna internetowa dostępna pod adresem: https://pomocelogopedyczne.centrumgloska.pl

§1. Zasady zakupu.

Złożenie przez Klienta zamówienia w serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Zamówienia na towary przyjmowane są tylko w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego w serwisie. Zamówienie można opłacić jednym z dwóch kanałów płatności:
– Przelewy24,
– PayPal.
Po opłaceniu zamówienia następuje dostawa towaru w ciągu 7 dni roboczych pod wskazany przez Klienta adres wraz fakturą potwierdzającą zakup towaru.

§2. Reklamacje.

Podstawą wszczęcia procesu reklamacji zakupionego towaru jest pisemny wniosek Klienta skierowany na adres email Sprzedawcy. We wniosku Klient zobowiązuje się podać nr faktury oraz powód reklamacji. Sprzedawca rozpatruje wniosek Klienta w przeciągu 14 dni roboczych.

§3. Odstąpienie od umowy zakupu.

Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu zawartej ze Sprzedawcą w terminie do 3 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakupu bez podania jakiejkolwiek tego przyczyny. Odstąpienie od umowy zakupu następuje na pisemny wniosek Klienta skierowany na adres email Sprzedawcy. Wszystkie koszty związane z odstąpieniem od umowy zakupu ponosi Klient. Jednocześnie Klient zobowiązuje się zwrócić do Sprzedawcy wszystkie przedmioty nabyte w ramach odstępowanej umowy zakupu w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku. Sprzedawca zwraca Klientowi pieniądze za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zwracanego towaru.

§4. Polityka prywatności.

W związku z realizacją zamówienia Sprzedawca zbiera następujące dane Klienta: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres email, nr NIP. Dane Klienta zostają przekazane podmiotom trzecim, np. poczta lub firmy kurierskie, jedynie do celu realizacji zamówienia.

§5. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz polskiego prawa dotyczące handlu z użyciem kanałów elektronicznych.

Staszów, 19.02.2020