Regulamin sprzedaży

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie pomocelogopedyczne.centrumgloska.pl

Definicja pojęć:

Sprzedawca – Centrum Logopedyczne „Głoska”. Katarzyna Czyżycka z siedzibą w Staszowie przy ul. Gen. M. Langiewicza 1/15, 28-200 Staszów, NIP: 9452028059, REGON: 260630260.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Serwis – witryna internetowa dostępna pod adresem: http://pomocelogopedyczne.centrumgloska.pl

§1. Zasady zakupu.

Złożenie przez Klienta zamówienia w serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Zamówienia na towary przyjmowane są tylko w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego w serwisie. Zamówienie można opłacić jednym z dwóch kanałów płatności:
– Przelewy24,
– PayPal.
Po opłaceniu zamówienia następuje dostawa towaru w ciągu 7 dni roboczych pod wskazany przez Klienta adres wraz fakturą potwierdzającą zakup towaru.

§2. Reklamacje i zwroty.

Podstawą wszczęcia procesu reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru jest pisemny wniosek Klienta skierowany na adres email Sprzedawcy. We wniosku Klient zobowiązuje się podać nr faktury oraz powód reklamacji. Sprzedawca rozpatruje wniosek Klienta w przeciągu 14 dni roboczych.

§3. Polityka prywatności.

W związku z realizacją zamówienia Sprzedawca zbiera następujące dane Klienta: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres email, nr NIP. Dane Klienta zostają przekazane podmiotom trzecim jedynie do celu realizacji zamówienia.

§4. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz polskiego prawa dotyczące handlu z użyciem kanałów elektronicznych.

Staszów, 9.01.2017